Zwroty i reklamacje

Jeśli jesteś tzw. kupującym uprzywilejowanym, a więc:
A) konsumentem
albo
B) osobą fizyczną, dla której umowa, jaką z nami zawarłeś, jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego
– co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.
Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@salonaturi.pl.
Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.
Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy towar, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w
  posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która
  obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
  ostatniego towaru, jego partii lub części;
 • dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Zwracany towar zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Kościuszki 182/2b, 40-525 Katowice, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.
Dokonane przez Ciebie płatności zwrócimy Ci niezwłocznie na zasadach wskazanych w Regulaminie sklepu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Jeśli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy od Ciebie towar – możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji lub
  służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności
  do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
  opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
  zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
  zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, za które jesteś zobowiązany do
  zapłaty ceny, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  • rozpoczęliśmy świadczenie za Twoją wyraźną i uprzednią zgodą,
  • zostałeś przez nas poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utracisz prawo do
   odstąpienia od umowy, i przyjąłeś to do wiadomości,
  • przekazaliśmy Ci zgodne z prawem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, obejmujące informację o ww.
   zgodzie, na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po zawarciu umowy, najpóźniej przez rozpoczęciem
   świadczenia usługi.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.

Reklamacje

Poniższe treści mają zastosowanie do tzw. kupującego uprzywilejowanego. Jeśli nim nie jesteś, zajrzyj do naszego Regulaminu sklepu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat reklamacji.

W przypadku gdy niewłaściwie zrealizujemy zawartą z Tobą umowę, masz prawo złożyć reklamację – najlepiej na adres e-mail: sklep@salonaturi.pl lub drogą pocztową na adres ul. Kościuszki 182/2b, 40-525 Katowice.

TOWARY

Co do zasady, ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta możesz w takiej sytuacji żądać:

 • Wymiany towaru
 • naprawy towaru

W niektórych przypadkach możesz też:

 • odstapić od umowy
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

– szczegóły w tym zakresie znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.

TREŚCI CYFROWE

Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowych z umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Jeśli treści cyfrowe są niezgodne z umową, możesz żądać:

 • doprowadzenia do ich zgodności z umową,

a w niektórych przypadkach złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny
 • odstąpieniu od umowy

Szczegółowe zasady w zakresie reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.

Newsletter

Zapisz się na newsletter i dowiedz się pierwszy(-a) o nowościach oraz promocjach.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu